Greenygrass  
Home About us Product Portfolio News&Promotion Web Link Webboard Contact us
sport
golf tennis football decoration playground

บริการออกแบบและติดตั้งสนามหญ้าเทียม
Welcome to GreenyGrass 

        บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด ทำธุรกิจ ติดตั้งและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หญ้าเทียม สำหรับใช้งานสนามกีฬาประเภทต่างๆ อาทิเช่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียม, สนามฟุตซอลหญ้าเทียม, สนามเทนนิสหญ้าเทียม, สนามพัตต์กอล์ฟหญ้าเทียม, สนามฮอกกี้หญ้าเทียม, สนามลอนโบวล์หญ้าเทียม ลู่วิ่งหญ้าเทียม นอกจากนี้ยังมีหญ้าเทียมสำหรับใช้และติดตั้งในงานภูมิทัศน์ต่างๆ งานจัดสวนหญ้าเทียม สวนดาดฟ้าหญ้าเทียม และสนามเด็กเล่น หญ้าเทียม
          นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์หญ้าเทียมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีสารป้องกันเชื้อแบคทีเรียเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ สำหรับทำสนามหญ้าเทียมให้สัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นโดยไม่จำเป็นดูแลรักษาเหมือนสนามหญ้าจริง
 
  

หญ้าเทียม กรีนนี่กราส พร้อมบริการ ออกแบบ ติดตั้งหญ้าเทียม สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกอล์ฟหญ้าเทียม สนามเทนนิสหญ้าเทียม ตกแต่งสวนหญ้าเทียม สนามเด็กเล่นหญ้าเทียม ฟุตซอลหญ้าเทียม ฮอกกี้หญ้าเทียม Artificial grass, soccer, tennis, golf, hockey , Artificial turf  , Turf  Lanscape

Copyright 2009 © Greeny grass Co.,Ltd. Contact : 66-2-670-6388 E-mail : admin@greenygrass.com